View Sidebar

Pratite Nas

fb gpl scribd yt
 


Ljudevita Posavskog 14
21000 Split
+385 (0)21 783 449

ŽIRO RAČUN:
2330003 - 1151555922
DEVIZNI RAČUN:
01008262555

SWIFT
S0GEHR22
IBAN HR8323300031151555922
 

O nama

Udruga «Bijeli krug Hrvatske» osnovana je 14.04.2011. kao nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija sa sjedištem u Splitu čiji je osnovni cilj zaštita žrtava kaznenih djela i prekršaja bez obzira na dob i spol.

U realizaciji tog cilja povezani smo suradnjom sa zemljama članicama Europskog foruma za zaštitu žrtava kaznenih djela (od Austrije, Njemačke, Francuske, do Italije, Mađarske, Slovenije…) čiji smo član postali kroz pokroviteljstvo sestrinske udruge iz Republike Slovenije «Beli obroč Slovenije». Na isti način želimo se regionalno povezivati sa ostalim zemljama u okruženju. Za sad smo u dogovorima sa grupom humanitaraca iz Bosne i Hercegovine koji žele osnovati udrugu «Bijeli krug BiH».

Kao osnovna djelatnost u normativnim aktima Udruge predviđena je pomoć žrtvama i to pravna, psihološka i po mogućnosti materijalna sa naglaskom na djecu kao žrtve nasilja u obitelji i žrtve vršnjačkog nasilja, pri čemu su kao partneri u projektima predviđeni policija, državna odvjetništva, sudovi, pravobraniteljica za djecu, centri za socijalnu skrb, obiteljski centri, ali i crkvene institucije, lokalna samouprava, škole te druge nevladine udruge sa sličnim programima.

Do sada smo uspostavili suradnju sa Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom socijalne politike i mladih (Centrom za socijalnu skrb Split) i Ministarstvom pravosuđa, lokalnom i županijskom samoupravom, Policijskom upravom splitsko – dalmatinskom, Županijskim sudom u Splitu, te Županijskim državnim odvjetništvom u Splitu.

Praksa je pokazala da se tijela kaznenog progona u svom svakodnevnom radu najviše bave počiniteljem kaznenih djela nasilja i ostalih kaznenih djela, što im i je osnovna funkcija, pri čemu žrtva ostane na marginama kaznenih postupaka, prepuštena sama sebi. Cilj naše udruge je takvim žrtvama pružiti svekoliku pomoć.

Prostor kojeg smo dobili na korištenje od Grada Splita nalazi se na adresi Ljudevita Posavskog 14 koji je uređen pomoću donacija i volonterskog rada.

Danas naša udruga broji više od 50 članova i 15 volontera.

 

PROJEKTI UDRUGE:

a) Jedan od projekata na kojem smo sklopili partnerstvo sa Centrom za socijalnu skrb Split i PU splitsko-dalmatinskom je opremanje prostorija za obavljanje obavijesnih razgovora sa djecom – žrtvama kaznenih djela (realizacija projekta «Ugodne sobe», tj. posebno opremljene prostorije gdje bi se tijekom kaznenog postupka efikasno i neometano obavio razgovor s djecom žrtvama nasilja i na taj način izbjeglo njihovo dodatno traumatiziranje – sekundarna viktimizacija).

b) U suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Split i nadležnim Ministarstvom za socijalnu politiku i mlade, dogovorili smo zajednički projekt uređenja prostorija (također unutar naše Udruge) gdje bi sukladno sudskim odlukama, a uz nadzor stručne osobe, djeca održavala susrete i druženja kako s roditeljima koji su osumnjičeni ili osuđeni za nasilje, tako i sa roditeljima koji su u visokokonfliktnoj brakorazvodnoj parnici s prisustvom manipuliranja pravima djeteta ili gdje je kontakt djeteta s roditeljem s kojim ne živi iz neopravdanih razloga dugo prekinut.

c) U planu nam je uvođenje sigurnog telefona za pružanje savjeta i pomoći svim žrtvama nasilja na način da osiguramo financiranje 24 satnog dežurstva u udruzi i tima stručnjaka (pravnika, psihologa i socijalnih radnika) koji bi im svakodnevno bili na raspolaganju.

d) U suradnji sa školama i njihovim stručnim službama i svim drugim mjerodavnim institucijama (od lokalne samouprave do crkvenih institucija), edukativno radimo na projektima nulte tolerancije nasilja u obrazovnim ustanovama i preveniranja vršnjačkog nasilja. Tako bi u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Split i osnovnim i srednjim školama sa splitskog područja radili na organiziraciji grupnog rada za maloljetnike i/ili mlađe punoljetnike, počinitelje i žrtve međuvršnjačkog nasilja.

e) Kako bi sveobuhvatno pomogli žrtvama nasilja planiramo raditi i sa počiniteljima nasilja (i on je bio jednom dijete!)

f) Žrtvama nasilja je potrebna i što veća zakonska zaštita pa je naš prioritet predlaganje zakonskih promjena. Ministarstvu socijalne politike i mladih smo uputili slijedeće zakonske izmjene:

1.) izmjena Zakona o socijalnoj skrbi u onom dijelu koji bi uključivao nadzor i kontrolu državnih službi nad provođenjem svih ugovornih obveza iz ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.
2.) Izmjena Zakona o socijalnoj skrbi u dijelu gdje predlažemo da se pri Centrima za socijalnu skrb formira 24 satno dežurstvo i besplatni kontakt telefon na koji će se moći javiti sve osobe – žrtve obiteljskog nasilja kojima bi se onda moglo u bilo koje doba dana osigurati smještaj i odmah krenuti u postupak njihove zaštite.
3.) Izmjena Zakona o zaštiti od nasilja u obitelju u dijelu kada bi se u cilju sveobuhvatne zaštite žrtve, uzimajući u obzir iskustva i modalitete iz zemalja Europske Unije, žrtvi nasilja omogućilo da ostane u svom domu (da se ne šalje u “Sigurnu kuću” jer promjenom mjesta prebivališta žena, a posebice dijete doživljava strašnu traumu), te da se nasilnika udalji iz obitelji.

Also available in : English