View Sidebar

Pratite Nas

fb gpl scribd yt
 


Ljudevita Posavskog 14
21000 Split
+385 (0)21 783 449

ŽIRO RAČUN:
2330003 - 1151555922
DEVIZNI RAČUN:
01008262555

SWIFT
S0GEHR22
IBAN HR8323300031151555922
 

Savjeti

• EMOCIONALNA POTPORA

– Pomoć u obliku emocionalne potpore strankama nakon stresnih situacija koje nastaju kao posljedica viktimizacije
– Aktivno slušanje, potpora te pružanje potrebnih informacija

• INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE

– Psihosocijalno savjetovanje
– Psihološko savjetovanje

• INFORMATIVNO SAVJETOVANJE

– Pružanje informacija koje su u tom trenutku od velike važnosti za žrtvu (pravne i ostale institucije)

• GRUPNI RAD

– Radionice sa žrtvama nasilja te izmjena iskustava s drugim žrtvama

• TELEFONSKO SAVJETOVANJE